דלק ישראל

סטאטוס כרטיסי דלק CASH

* מיועד לכרטיסים בעלי תחילית 8598 בלבד

ח"פ / ת"ז
טלפון נייד